Damwoude-Dantumawoude (Damwâld), Hervormde kerk

Adres: Doniaweg 76, Damwoude-Dantumawoude (Damwâld) (gemeente Dantumadeel (Dantumadiel))

Damwoude-Dantumawoude is een langerekt streekdorp dat in de middeleeuwen ontstond op een zandrug. Als gevolg van een samenvoeging van de de nederzettingen Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude ontstond in 1971 het dorp Damwoude. Na de Tweede Wereldoorlog hebben vooral bij Murmerwoude uitbreidingen plaatsgevonden.

De Hervormde kerk van Dantumawoude (Doniaweg 76) was oorspronkelijk gewijd aan Sint-Benedictus en is een éénbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een zadeldaktoren van twee geledingen.

Het oudste deel van de kerk is een met granieten keien gevulde tufstenen muurwerk (kistwerk) aan de zuidzijde van het gebouw dat nog van de twaalfde eeuwse voorganger afkomstig is. De vergrootte vensters en de beklamping aan de noordzijde stammen uit de zestiende eeuw. De huidige koorsluiting stamt uit 1775.

In de dertiende eeuw werd het westwerk vervangen door een half ingebouwde toren, die in 1686 weer vrij kwam te staan toen het schip iets werd ingekort. Ook werd de westgevel van de toren in dezelfde tijd verbouwd. In de in 1948-1950 gerestaureerde toren hangt een door L. Haverkamp gegoten klok (1786). De kerk is in 1963-1966 naar plannen van A.Baart jr. gerestaureerd en deels ontpleisterd.

Binnen in de kerk bevindt zich een houten tongewelf met trekbalken die zijn aangebracht in de zestiende eeuw bij de vernieuwing van de kap. Op de wand zijn vier geschilderde maniëristische cartouches met bijbelcitaten (1599) aangebracht. Tot de inventaris behoren een koperen lezenaar (1776) en een doophek en preekstoel (beide 1777), met rococo-snijwerk van Lieuwe Geerts en Yge Rintjes, die ook het rococo-snijwerk van het door A.A.Hinsz gebouwde orgel (1777) maakte. Verder zijn er twee grote rouwborden in Lodewijk XVI-vormen voor de echtelieden Dodenea Jacoba Bergsma-Doitsma (1794) en Pieter Adrianus Bergsma (overleden in 1872) en een zerk voor de doopsgezinde predikant W.C.Schiff (overleden in 1892).

Bron: Monumenten in Nederland, Friesland (2000).
Waanders Uitgevers, Zwolle; Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.

Naar historische kerken in Friesland
Aalsum t/m Echten - Ee t/m Jelsum - Jirnsum t/m Oldeholtpade
Oldelamer t/m Tjerkgaast - Tjerkwerd t/m Zweins

(c) 2004 Stichting Vom Himmel hoch