Hûns (Huins), Hervormde kerk

Adres: bij Húns 28, Húns (Huins) (gemeente Littenseradiel (Littenseradeel))

De kerk is oorspronkelijk gewijd aan de heilige Sint-Nicolaas.

Naar historische kerken in Friesland
Aalsum t/m Echten - Ee t/m Jelsum - Jirnsum t/m Oldeholtpade
Oldelamer t/m Tjerkgaast - Tjerkwerd t/m Zweins

(c) 2004-2006 Stichting Vom Himmel hoch