Mantgum, Hervormde kerk

Adres: S.van Galemawei 3, Mantgum (gemeente Littenseradiel (Littenseradeel))

De kerk is oorspronkelijk gewijd aan de heilige Maria.

Naar historische kerken in Friesland
Aalsum t/m Echten - Ee t/m Jelsum - Jirnsum t/m Oldeholtpade
Oldelamer t/m Tjerkgaast - Tjerkwerd t/m Zweins

(c) 2004-2006 Stichting Vom Himmel hoch