Marrum, Hervormde kerk

Adres: Hegebuorren 17, Marrum (gemeente Ferwerderadiel (Ferwerderadeel))

De kerk is oorspronkelijk gewijd aan de heilige Sint-Godehardus.

Naar historische kerken in Friesland
Aalsum t/m Echten - Ee t/m Jelsum - Jirnsum t/m Oldeholtpade
Oldelamer t/m Tjerkgaast - Tjerkwerd t/m Zweins

(c) 2004-2006 Stichting Vom Himmel hoch